niedziela, 15 czerwca 2014

WYCIECZKA DO KRAKOWA

Tradycją stał się już nasz coroczny wyjazd do Krakowa na wystawę końcoworoczną ASP...