czwartek, 27 stycznia 2022

Wejścia do budynków MDK od 27.01.2022r.

 

Zarządzenie Nr 2/2022

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie

z dnia 25 stycznia 2022 r.

Ze względu na wzrost zagrożenia COVID-19 z dniem 25 stycznia 2022 r. wprowadzam ograniczenia w dostępie do obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie:

-        MDK, ul. Piłsudskiego 25,

-        MDK, ul. Osmeckiego 51,

-        MDK, ul. Unii Lubelskiej 1,

-        MDK, ul. Krakowska 20 (Galeria „Nowy Świat”)

Wstęp do obiektów mają wyłącznie pracownicy MDK, uczestnicy zajęć oraz osoby wcześniej umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Zakazuje się wstępu rodziców i opiekunów dzieci do obiektów i oczekiwania na dzieci wewnątrz budynków.

Drzwi obiektów zostają wyposażone w dzwonki. Drzwi otwiera upoważniony pracownik MDK.

W wyjątkowych uzasadnionych ograniczoną sprawnością przypadkach rodzice lub opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej MDK zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,

c) dystans od pracowników MDK i innych osób min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Zajęcia organizowane w pomieszczenia szkół mogą odbywać się wyłącznie w trybie i na zasadach określonych przez szkoły.

Nauczyciele zobowiązani są do  informowanie rodziców o konieczności stosowania się do ustalonych zasad w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się ograniczenia dotyczące obsługi klientów Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie.

Ze względów bezpieczeństwa, zachęcamy do zdalnego kontaktu z MDK:

- drogą telefoniczną – tel. 17 748 36 00 – sekretariat MDK,

                                        tel. 17 748 38 91 – organizacja imprez.

- e-mailową: sekretariat@mdk.erzeszow.pl , organizacja@mdk.erzeszow.pl

  lub poprzez platformę ePUAP.

W przypadku spraw wymagających osobistego stawiennictwa w Młodzieżowym Domu Kultury prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu umówienia terminu wizyty. Obsługa będzie realizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

 

Bogusław Tomczak

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury

w Rzeszowie

poniedziałek, 24 stycznia 2022

odwołane zajęcia 24-28.01.2022r.

 Dzień dobry. Informuję, że zajęcia plastyczne w pracowni w dniach 24-28 stycznia są odwołane.

Zapraszam na zajęcia za tydzień.

Agata Kwiatkowska

wtorek, 11 stycznia 2022

ZAJĘCIA W DNIU 11 STYCZNIA 2022R.

 Dzień dobry. Informuję, że stałe zajęcia grupy wtorkowej są w dniu 11.01.2022 odwołane ze względu na udział delegacji dzieci z pracowni w nagraniu do programu TVP Rzeszów.

Zapraszam na zajęcia w przyszłym tygodniu.

Agata Kwiatkowska